ชุดตรวจ สารเสพติด ปัสสาวะแบบหยดI-LAB

รหัสสินค้า : 89-ILAB-40

  • เมทแอมเฟตามีน เป็นชุดตรวจยาบ้า (methamphetamine) ที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยวิธีการอย่างง่าย ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพที่มีความไวและ แม่นยำสูง แม้จะมีปริมาณเล็กน้อย เพียง 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิตร และยังสามารถตรวจพบได้หลังจากหยุดเสพยานาน 3-5 วัน สามารถทราบผลการทดสอบได้รวดเร็วภายในเวลา 1-10 นาที ไม่ควรอ่านผลหลัง 10 นาทีวิธีการทดสอบ1.นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ2.หยดปัสสาวตรงหลุมที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบ ทดสอบ3.รออ่านผลที่เวลา 1-10 นาทีวิธีการอ่านผลผลการทดสอบจะปรากฎดังนี้1.ผลลบ (ไม่มีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ) มีแถบสีแดงปรากฎขึ้น2 แถบ2.ผลบวก (มีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ) มีแถบสีแดงปรากฎขึ้น 1 แถบ เฉพาะแถบด้านบนใกล้ตำแหน่งมือจับ


จำนวน
963.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 233,545