ชุดตรวจยาอี

รหัสสินค้า : 89-BIO-E-40

ชุดตรวจยาอี ในปัสสาวะ

ฺBioline Ecstasy (MDMA) Card.

ชุดตรวจหาสารเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ในปัสสาวะแบบตลับ

 • เป็นชุดตรวจหาสารเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ในปัสสาวะของมนุษย์ โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay.
 • สารมารถตรวจหาสารเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • ชุดทดสอบไม่พบปฎิกิริยาข้ามกลุ่มกับ Ranitidine,Chlorpheniramine,Apirin,Paracetamol,Dextromethorphan,Caffeine,VitaminC
 • สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลา 5 นาที(ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการอ่าน)
 • ชุดตรวจสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ 2-30 องศา มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับจากวันผลิต
 • ขนาดบรรจุ 40 ชุดทกสอบ/กล่อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ได้รับรองมาตรฐาน Thai GMP,ISO9001/2008 และ ISO13485:AC2012

 

วิธีทำการทดสอบ

 • ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ในอุณหภูมิ 15-30 องศา ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยฉีกขาด
 • นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
 • หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่ให้มา หยดลงไป 4 หยด ลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
 • รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

 

การแปลผล(ตามภาพที่ปรากฎด้านล่าง)

 

การแปลผล

 • ผลลบ เกิดแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณ เมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจมีผลบวก หรือมีปริมาณเมตาบอไลท์ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

หมายเหตุ : 1

ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ

* แหล่งผลิต : แหล่งผลิตประเทศไทย

จำนวน
2,996.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 233,965