ชุดทดสอบ NPK PH, กรด-ด่างในดิน

รหัสสินค้า : 89-NPK-40

*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป**ส่งด่วนโดย Kerry

ค่าจัดส่ง 100 บาท

จำนวน
1,926.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 233,965