ชุดทดสอบแอลกอฮอล์และเจล 20 การทดสอบ

รหัสสินค้า : 89-ACL-20

ชุดทดสอบแอลกอฮอล์และเจล

อุปกรณ์

  1. หลอดดูดตัวอย่าง 20 อัน
  2. หลอดทดสอบ 20 อัน
  3. น้ำยาทดสอบแอลกอฮอล์ 1 ขวด
  4. คู่มือ 1 แผ่น
*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


**สินค้าจัดส่งโดยขนส่ง Kerry

ค่าจัดส่ง 80 บาท (สั่งสินค้า 1 ชุด) สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ค่าจัดส่ง 100 บาท (สั่งสินค้า 2 ชุดขึ้นไป) สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ


**ค่าจัดส่ง 200 บาท กรณีเร่งด่วน สินค้าจะถึงในวันถัดไปหลังชำระค่าสินค้า

จำนวน
856.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 234,527