ชุดตรวจสารเสพติด แบบการ์ด(หยด) "ชุดตรวจกัญชา"

รหัสสินค้า : 89-BIO-กัญชา-หยด

รายละเอียดสินค้า

 ไบโอไลน์ ทีเอชซี การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50 นก./มล. ขึ้นไป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว บรรจุ 40 ชิ้นต่อกล่อง การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอน ต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography / Mass Spectrophotometry ( GC/MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณาอาการทางคลินิกและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผลการทดสอบ

 

วิธีการทำการทดสอบ

วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด

 

1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด

2. หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่เตรียมให้ 4 หยด ที่หลุมตัวอย่าง (S) โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป

3. อ่านผลที่เวลา 5 นาที

 

การแปลผล

ผลลบ

มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุม (C) และแถบตรวจ (T) โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแถบสี แสดงว่าไม่มีกัญชาและเมตาบอไลท์อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

 

 

ผลบวก

มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุม (C) เพียง 1 แถบ ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณแถบตรวจ (T) แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

 

 

แปลผลไม่ได้   

  

ปรากฏเฉพาะแถบตรวจ (T) หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะทำการทดสอบผิดวิธี หรือตลับทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่
** มีถ้วยให้


*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป**ส่งด่วนโดย Kerry

ค่าจัดส่ง 100 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ค่าจัดส่ง 200 บาท กรณีเร่งด่วน สินค้าจะถึงในวันถัดไปหลังชำระค่าสินค้า

จำนวน
1,605.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 233,965