ชุดทดสอบยาบ้า ยาไอซ์ แบบจุ่ม

รหัสสินค้า : 89-BIO-C100-STRIP

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม

ยี่ห้อ "ไบโอไลน์เมทแอมเฟตามีนแบบสตริป" (แบบจุ่ม) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “ ยาบ้า,ยาไอซ์ ”

"ชุดตรวจสารเสพติด" ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

คุณสมบัติ 

- สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย 

- ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding 

- วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว 

- มีความไวและความจำเพาะสูง 

 

องค์ประกอบในชุดตรวจ

- แถบตรวจไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สติป บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น 

- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้ 

- ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ) 

- นาฬิกาจับเวลา 

- ถุงมือแพทย์ 

- ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ 

 

วิธีทำการทดสอบ

- นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)

- จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ

- รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

 

การแปลผล

ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี ยาบ้าอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

 

หมายเหตุ : 1

ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา

ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ 

หมายเหตุ : 2

ชุดตรวจสารเสพติดไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป (แบบจุ่ม)สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง


** ราคาจำหน่ายต่อ 1 เทส (1 ชิ้นทดสอบ)

*** แถมถ้วยใส่ปัสสาวะขนาด 1 oz. (ไม่มีฝา) ตามจำนวนชุดตรวจ
*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป**ส่งด่วนโดย Kerry

ค่าจัดส่ง 100 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ค่าจัดส่ง 200 บาท กรณีเร่งด่วน สินค้าจะถึงในวันถัดไปหลังชำระค่าสินค้า

จำนวน
1,926.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 213,043