ชุดอุปกรณ์+กระดาษโคลีนเอสเตอเรส 100 การทดสอบ

รหัสสินค้า : 32-COL-AS

กระดาษทดสอบ Reactive paper เป็นกระดาษทดสอบพิเศษใช้สำหรับตรวจปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่มีหน้าที่ในการทำลายสาร acetylcholine เมื่อร่างกายได้รับสารกลุ่มออร์แกนโนฟอสฟอรัสหรือสารคาร์บาเมตบางตัว สารเหล่านี้จะไปรวมตัวและยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ทำให้เอ็นไซม์นี้ไม่สามารถไปทำลายสาร acetylcholine ได้ จึงมีปริมาณมากขึ้น ทำให้มีการส่งความรู้สึกติดต่อกันโดยไม่มีการหยุด กล้ามเนื้อจะเกิดอาการกระตุกตลอดเวลาเป็นอัมพาตและตายในที่สุด ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นกระดาษทดสอบ Reactive Paper จึงใช้ตรวจการแพ้พิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำพวกออร์แกนโนฟอสฟอรัสและคา ร์บาเมต เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามอันตรายจากสารดังกล่าวแก่ประชากรที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับสารเหล่านี้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

 

วิธีตรวจหาการแพ้พิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 1. ทำความสะอาดปลายนิ้วมือที่จะทำการเจาะเลือดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 
 2. เจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดด้วยอุปกรณ์การเจาะเลือดและหลอดแก้วขนาดเล็ก
 3. ตั้งหลอดแก้วดังกล่าวจนกระทั่งมีการแยกชั้นน้ำเหลืองและเม็ดเลือดแดง
 4. นำกระดาษทดสอบการแพ้พิษสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้สำหรับตรวจหาการแพ้พิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงบนแผ่นสไลด์ด้วยปากคีบ
 5. หยดน้ำเหลืองที่ได้จากข้อ 3 ลงบนกระดาษทดสอบ 1 หยด
 6. นำสไลด์อีกแผ่นมาทับ
 7. ตั้งทิ้งไว้ 7 นาที
 8. อ่านผลโดยการเทียบสีที่เปลี่ยนแปลงกับแผ่นเทียบสีมาตรฐาน


การอ่านผลทดสอบ

 1. สีของกระดาษทดสอบเป็นสีเขียวเหลืองจนถึงสีเหลืองแสดงว่าปลอดภัย
 2. สีของกระดาษทดสอบเป็นสีเขียวแสดงว่ามีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
 3. สีของกระดาษทดสอบเป็นสีเขียวน้ำเงินแสดงว่ามีแนวโน้มในการเกิดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชสูง


การเก็บรักษา

ควรปิดฝาขวดให้แน่นเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส (ตู้เย็น) และไม่ให้ถูกแสง

  100 แผ่นทดสอบ /กล่อง


ประะกอบด้วย 

1. สำลี (20 กรัม) 1 ห่อ

2. แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค (30 มิลลิลิตร) 1 ขวด

3. Blood Lancet (200 อัน) 1 กล่อง

4. Micro Haematocrit tube (Red) (100 tube) 1 ขวด

5. Slide ขนาด 2.5x7.5 ซม. 10 แผ่น

6. ปากคีบ ขนาด 5 นิ้ว 1 อัน

7. Pipette Tip with Dropper Bulb 1 ชุด

8. ถาดดินน้ำมัน 1 ถาด

9. Rack พลาสติกใส ขนาด 6x8.5x4.5 ซม.

10.กระดาษโคลินเอสเตอร์เลส 1 กล่อง/100แผ่น

จำนวน
1,605.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 234,529