ชุดทดสอบสเตรียรอยด์ในยาแผนโบราณ

รหัสสินค้า : 89 - ST - 1

ใช้งานง่าย


ทราบผลเร็ว


แม่นยำมากกว่า 99%


ทดสอบได้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิด


ควรเก็บที่ 4-30 องศาเซียเซียล


ประโยชน์ของชุดทดสอบ

1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหาเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโครมาโทกราฟี

2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป ในภาคสนามและประชาชนทั่วไป

3. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาที่ผสมสารสเตียรอยด์

4. ลดงานตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ


ความไวของชุดทดสอบ

ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 1 และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัม สำหรับเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนตามลำดับ*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


**กรณีสั่งซื้อ 1-2 กล่อง สินค้าจัดส่งโดย ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง 50 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ


***กรณีสั่งซื้อ 3-5 กล่อง สินค้าจัดส่งโดย ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง 80 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

160.50 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 233,975