ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ

รหัสสินค้า : 89-กระด้าง-30*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


**กรณีสั่งซื้อ 1 กล่อง สินค้าจัดส่งโดย ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง 80 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ


***กรณีสั่งซื้อ 2 กล่องขึ้นไป สินค้าจัดส่งโดยขนส่ง Kerry

ค่าจัดส่ง 100 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ค่าจัดส่ง 200 บาท กรณีเร่งด่วน สินค้าจะถึงในวันถัดไปหลังชำระค่าสินค้า

จำนวน
535.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 233,975