ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ.11 พร้อมอุปกรณ์

รหัสสินค้า : 32-อ11-20

หลักการของชุดทดสอบ

 ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็น สีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาความแม่นยำของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในน้ำ มีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า    84.5%

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

  – ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

  อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

 – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

 – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


**สินค้าจัดส่งโดยขนส่ง Kerry

ค่าจัดส่ง 100 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ค่าจัดส่ง 200 บาท กรณีเร่งด่วน สินค้าจะถึงในวันถัดไปหลังชำระค่าสินค้า


จำนวน
802.50 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 234,532