ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(SWAB TEST)กรมอนามัย

รหัสสินค้า : 32-SWAB-SI

*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


**สินค้าจัดส่งโดยขนส่ง Kerry

ค่าจัดส่ง 100 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

ค่าจัดส่ง 200 บาท กรณีเร่งด่วน สินค้าจะถึงในวันถัดไปหลังชำระค่าสินค้า


***สั่งซื้อ 1 กล่อง จัดส่งทางไปรษณีย์

สั่งซื้อ 2 กล่องขึ้นไป จัดส่ง KERRY

จำนวน
695.50 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น SI-2

 

       ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร ถ้ามีเชื้อโรคปะปนอยู่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรือ โรคอาหารเป็นพิษ การตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวโดยชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium ทางภาคสนามที่คิดค้นโดยกรมอนามัย เป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิบัติสามารถทราบผลได้ภายใน 17 ถึง 24 ชั่วโมง

 

ประโยชน์ของชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium

         ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Simediumจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลืองมีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

 

จำนวนตัวอย่าง : 20 ตัวอย่าง / ชุด พร้อมอุปกรณ์

 

การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน 

         -     ถ้าเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 ถึง 10 องศาเซลเซียส จะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน

         -     ถ้าเก็บในกล่องบรรจุที่แห้งและที่อุณหภูมิห้องจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2เดือน

 

ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น SI-2

 1. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70%

 2. ทำความสะอาดมือ/เครื่องมือด้วยแอลกอฮอล์ 70 %

 3.ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบปากขวดน้ำยา SI-2

 4. ตัดแทบรัดปากขวดออกด้วยมีดที่เช็ดแอลกอฮอล์ 70%

 5. ใช้ปลายมีดเปิดแทบรัดปากขวดออก

 

 วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารเหลว

 1. ใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตกอาหารเหลวประมาณ 1 ช้อนชา ใส่ในขวดน้ำยา SI-2

 

วิธีเก็บตัวอย่างอาหารแข็ง

 1. ใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตัดอาหารแข็งให้มีขนาดเล็กลง

 2. ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบอาหารใส่ลงในขวดน้ำยา SI-2 ,1กรัม 

  3. ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อ

 4. แล้วปิดฝาทันที 

 

 

 

 

หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง

 

Visitors: 233,980