น้ำยาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)

รหัสสินค้า : 32-SI-50


จำนวน
802.50 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-2

       ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร ถ้ามีเชื้อโรคปะปนอยู่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรือ โรคอาหารเป็นพิษ การตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวโดยชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium ทางภาคสนามที่คิดค้นโดยกรมอนามัย เป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิบัติสามารถทราบผลได้ภายใน 17 ถึง 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
          ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Simediumจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลืองมีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

จำนวนตัวอย่าง : 50 ตัวอย่าง / ชุด


การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน 
         -      ถ้าเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 ถึง 10 องศาเซลเซียส จะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
         -      ถ้าเก็บในกล่องบรรจุที่แห้งและที่อุณหภูมิห้องจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2เดือน


ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น SI-2

1. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70%

2. ทำความสะอาดมือ/เครื่องมือด้วยแอลกอฮอล์ 70 %

3.ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบปากขวดน้ำยา SI-2

4. ตัดแทบรัดปากขวดออกด้วยมีดที่เช็ดแอลกอฮอล์ 70%

.5. ใช้ปลายมีดเปิดแทบรัดปากขวดออก

วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารเหลว
1. ใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตกอาหารเหลวประมาณ 1 ช้อนชา 
.   ใส่ในขวดน้ำยา SI-2
วิธีเก็บตัวอย่างอาหารแข็ง
1. ใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตัดอาหารแข็งให้มีขนาดเล็กลง
2. ใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบอาหารใส่ลงในขวดน้ำยา SI-2 ,1กรัม
 
 
4.  ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อ
5.  แล้วปิดฝาทันที
   
หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง
Visitors: 233,980