• น้ำยาตรวจหายาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม TM / 2KIT
  2,354.00 บาท
 • อุปกรณ์สำหรับตรวจยาฆ่าแมลง TM Kit - TM/2 Kit
  963.00 บาท
 • อุปกรณ์ตรวจสอบยาฆ่าแมลง GT
  2,354.00 บาท
 • น้ำยาตรวจหายาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม M-Kit
  1,016.50 บาท
 • กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี 2 อ่าง
  7,490.00 บาท
 • ชุดอุปกรณ์ กล่อง UV
  2,675.00 บาท
 • น้ำยาตรวจยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม TM-KIT
  2,675.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 30 นาที 30 ตัวอย่าง
  1,070.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 30 นาที 10 ตัวอย่าง
  428.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 8 นาที 10 ตัวอย่าง
  535.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 8 นาที 30 ตัวอย่าง
  1,284.00 บาท
 • ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง TV-KIT พร้อมอุปกรณ์
  1,926.00 บาท
 • ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม (กลุ่มฟอสเฟต, คาร์บาเมต) - MJPK
  856.00 บาท
 • ชุดตรวจสอบยาฆ่าแมลง OC-KIT
  856.00 บาท

Visitors: 233,560