• ชุดทดสอบE.Coli and Coliform “ในน้ำและน้ำแข็ง 12 การทดสอบ
  963.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ11 รีฟิว (น้ำแดง)
  1,284.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ
  535.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ.11 พร้อมอุปกรณ์
  802.50 บาท

   

 • ปากกาวัดค่า PH INDEX
  2,140.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ V0525
  695.50 บาท

   

 • ชุดทดสอบคลอลีนอิสระ V9720
  695.50 บาท

   

 • ชุดทดสอบกรด-ด่าง คลอรีน
  882.75 บาท

   

 • ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง
  909.50 บาท

   

 • ชุดทดสอบE.Coli and Coliform “ในน้ำและน้ำแข็ง 20 การทดสอบ
  1,605.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบไซยาไนด์
  2,675.00 บาท

   

 • กระดาษค่า pH 0-14
  535.00 บาท

   

 • ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำ
  1,605.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามปรอท
  3,691.50 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามสารหนู (III)
  3,691.50 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามสารหนู
  3,691.50 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามแมงกานีส
  2,354.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามเหล็ก
  1,391.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามแอมโมเนีย
  2,675.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามฟลูออไรด์
  1,391.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามฟอสเฟต
  1,391.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามไนไตรท์
  1,391.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามไนเตรท
  1,391.00 บาท

   

 • ชุดทดสอบภาคสนามซัลไฟด์
  2,675.00 บาท

   


Visitors: 233,577