• น้ำยาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)
  802.50 บาท
 • ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(SWAB TEST)กรมอนามัย
  695.50 บาท
 • ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อ E.coli และ โคลิฟอร์ม ในภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (swab E.coil)
  1,070.00 บาท
 • ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว)ในอาหาร
  181.90 บาท
 • ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ)
  160.50 บาท
 • ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา)
  203.30 บาท
 • ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ)
  1,284.00 บาท
 • ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)
  235.40 บาท
 • ชุดทดสอบซัมโมเนล่าภาชนะสัมผัสอาหาร อ12
  1,605.00 บาท
 • ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI 2 พร้อมอุปกรณ์ อ13
  1,284.00 บาท
 • ชุดทดสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส
  1,605.00 บาท
 • ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม
  749.00 บาท
 • ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ ในอาหารห้ามใช้สี
  1,016.50 บาท
 • ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค I-KIT
  128.40 บาท
 • ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร 50 ทดสอบ
  1,070.00 บาท
 • ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง
  1,284.00 บาท
 • ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium)
  1,605.00 บาท
 • ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร
  1,819.00 บาท
 • ชุดตรวจยีสและเชื้อราในอากาศ
  1,926.00 บาท
 • ชุดทดสอบแบคทีเรียในอากาศ
  1,926.00 บาท
 • ชุดทดสอบโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
  909.50 บาท
 • ชุดทดสอบวัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก) สำหรับทดสอบอาหารประเภทเส้น
  1,016.50 บาท
 • ชุดทดสอบ อี.โคไลและโคลิฟอร์มในอาหาร24ทดสอบ
  2,354.00 บาท
 • ชุดทดสอบไนเตรท และไนไตรท์ ในผัก,เนื้อ ,ดิน
  802.50 บาท

Visitors: 233,551