ประกาศรับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงานด่วน!!

 
พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบ
- จัดทำรายงาน ภงด. 1, 3, 53 เพื่อนำส่งได้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง
- วุฒิปวช ปวส หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์งานบัญชี 2 ปี ขึ้นไป 
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้(MS.Word, Excel, Powerpoint, E-mail)
- มีความระเอียดรอบความ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 

 

พนักงานดูแลสต๊อก 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลเอกสารต่างๆ

- ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า 

- ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา

- ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ

- เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย 22-35ปี
- วุฒิปวช ปวส หรือปริญญาตรี 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS.Word, Excel, Powerpoint, E-mail)
- มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
- สามารถขับรถยนต์ได้
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ส่งใบ สมัครที่
bsmartsci@gmail.com
โทร 081-8440189
 
 

 

Visitors: 233,536