ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen)

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen)

 • ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen)
  6,420.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

เครื่องมืออย่างง่ายสำหรับการควบคุบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

ชุดทดสอบ Reveal 3-D ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบภายใน 10 นาที เหมาะสำหรับการนำไปใช้หน้างาน 

 


 • almond
  Reveal®3-D for Almond Reveal®3-D for Almond is intended for the qualitative analysis of almond residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Reveal 3-D for ...

 • milk.jpg
  Reveal®3-D for Total Milk Allergen Reveal®3-D for Total Milk Allergen is intended for the qualitative analysis of milk residue (casein or whey) in liquid products (e.g., j...

 • sesame-seeds-shutterstock-86999342.jpg
  Reveal®3-D for Sesame Reveal®3-D for Sesame is intended for the qualitative analysis of sesame residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Features and...

 • Mustard.jpg
  Reveal®3-D for Mustard Reveal®3-D for Mustard Allergen is intended for the qualitative analysis of mustard residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. ...

 • Gluten
  Reveal®3-D for Gluten Reveal®3-D for Gluten is intended for the qualitative analysis of gluten residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Features and...

 • Gliadin.jpg
  Reveal®3-D for Gliadin Reveal 3-D Gliadin is intended for the qualitative analysis of gliadin residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Features and ...

 • hazelnut.jpg
  Reveal®3-D for Hazelnut Test Reveal®3-D for Hazelnut Test is intended for the qualitative analysis of hazelnut residue in clean-in-place rinses and on environmental surfac...

 • Multi-Treenut.jpg
  Reveal®for Multi-Treenut Reveal®for Multi-Treenut Test is intended for the qualitative analysis of treenut (almond, cashew, hazelnut, pecan, pistachio, and walnut) residue...

 • Egg.jpg
  Egg
  Reveal®3-D for Egg Reveal®3-D for Egg is intended for the qualitative analysis of egg residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Features and Benefits...

 • Crustacea.jpg
  Reveal®3-D for Crustacea Reveal®3-D for Crustacea is intended for the qualitative analysis of crustacea residue in clean-in-place rinses and on environmental surfa...

 • Peanut.jpg
  Reveal®3-D for Peanut Reveal®3-D for Peanut is intended for the qualitative analysis of peanut residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Feat...

 • Soy.jpg
  Soy
  Reveal®3-D for Soy Reveal®3-D for Soy is intended for the qualitative analysis of soy residue in clean-in-place rinses and on environmental surfaces. Features and Benefits...
Visitors: 234,528