ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อ E.coli และโคลิฟอร์ม ในภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (swab E.coil)

Swab E.coli

-ตรวจหาเชื้อ E.coli ง่ายๆในภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

-สามารถนับจำนวนเชื้อได้

 

มีมาตรฐานรับรอง 

  •   AOAC(PTM)
  •   Microval 

 

Visitors: 192,742