ชุดทดสอบเครื่องสำอางแบบ 4in1 (สเตียรอยด์,ไฮโดรควิโนน,กรดเรทิโนอิก,สารปรอท)

 

 

ชุดทดสอบเครื่องสำอางแบบ 4in1 

ประกอบด้วย

1.ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง 5 ตัวอย่าง 

2.ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้า 5 ตัวอย่าง 

3.ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง Vit A Kit 5 ตัวอย่าง 

4.ชุดทดสอบสารปรอทในครีมทาหน้า 5 ตัวอย่าง

 

 

Visitors: 222,975