ชุดทดสอบเครื่องสำอางแบบ 4in1

 

 

***พิเศษจนกว่าสินค้าจะหมด***
เพิ่มชุดทดสอบปรอทในครีมทาหน้าจาก3 เป็น 10ตัวอย่าง 
ในราคา1200บาทเท่าเดิม!!

 

ชุดทดสอบเครื่องสำอางแบบ 4in1 

ประกอบด้วย

1.ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง 5 ตัวอย่าง 

2.ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้า 5 ตัวอย่าง 

3.ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง Vit A Kit 5 ตัวอย่าง 

4.ชุดทดสอบปรอทในครีมทาหน้า 3 ตัวอย่าง

 

 

 

 

Visitors: 159,690