ชุดตรวจยีสต์และเชื้อราในอากาศ“Compact Dry YM”

ชุดตรวจยีสต์และเชื้อราในอากาศ

Test Kit Microbial “Compact Dry YM”

 

Compact Dry YM  - เป็นจานเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ และ chromogenic media ทำให้สามารถเห็นและนับจำนวนโคโลนีได้ง่าย ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

วิธีทดสอบ

 1. ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำยาทดสอบYM 1 ml
 2. เปิดฝา Compact DryYM และหยดน้ำยาทดสอบYM 1มล. ลงบนกลางแผ่น
 3. ทิ้งไว้ให้ตัวอย่างกระจายตัวไปทั่วแผ่นโดยอัตโนมัติประมาณ 1 นาที
 4. นำไปวางในห้องที่ต้องการตรวจโดยเปิดฝา เพทลทิ้งไว้15นาที( 3เพทลต่อ1 จุดการทดสอบ)
 5. ปิดฝาและเขียนข้อมูลตัวอย่างลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์ แล้วนำไปติดบนPlate
 6. นำPlateคว่ำแล้วใส่ซองซิปนำเข้าตู้บ่ม(ที่อุณหภูมิ 25-30Cหรือห้องแอร์)

การแปลผล

      Yeast = โคโลนีสีฟ้า, ขาว, หรือ สีครีม มีขอบชัดเจน (พลิกดูด้านหลังเพทลในวันที่ 3)

      Mold= โคโลนีมีแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของ Mold, มีเส้นใยและไม่มีขอบเขตชัดเจน (ดูด้านหน้าเพทลในวันที 7 )

 

วิธีการทำลาย “Compact Dry YM”

 • ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อราดให้ท่วมแล้วเก็บใส่ซองซิปทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที

 

การเก็บรักษา 

 •  ซองที่ยังไม่ได้เปิด : เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29-31C) ไม่ควรเก็บในตู้เย็น
 •  ซองที่เปิดแล้ว : พับปากซองและปิดด้วยเทปกาว เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29-31C)ไม่ควรเก็บในตู้เย็นและใช้ภายใน30 วัน

อุปกรณ์ประกอบ
 1.        Compact Dry  YM  20  ชิ้น                
 2.        หลอดฉีดยา 1ซีซี   จำนวน 20 หลอด
 3.        น้ำยาทดสอบYM  5ml   5  ขวด           
 4.        ถุงซิบ  จำนวน  20  ใบ
 5.        สำลี 1 ถุง
 6.        แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1ขวด

 

Visitors: 222,974