ชุดตรวจแบคทีเรียในอากาศ Compact dry TC

ชุดตรวจแบคทีเรียในอากาศ

Test Kit Microbial “Compact Dry TC” 

วิธีทดสอบ

 1. ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำยาทดสอบTC จำนวน  1 ml
 2. เปิดฝา Compact DryTC และหยดน้ำยาทดสอบTC จำนวน  1มล. ลงบนกลางแผ่น
 3. ทิ้งให้น้ำยาทดสอบ TC กระจายตัวไปทั่วแผ่นโดยอัตโนมัติประมาณ 1 นาที
 4. นำCompact Dry TC ไปวางในห้องที่ต้องการตรวจโดยเปิดฝาเพลททิ้งไว้15นาที( 3เพลทต่อ1 จุดการทดสอบ)
 5. ปิดฝาCompact Dry TC และเขียนข้อมูลตัวอย่างลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์ แล้วนำไปติดบน Plate
 6. นำ Compact Dry  TC  คว่ำแล้วใส่ซองซิปนำเข้าตู้บ่ม(ที่อุณหภูมิ 33-37C หรือที่อุณหภูมิห้อง) เป็นเวลา 20-24 ชั่วโมง

การแปลผล

เมื่อบ่มเชื้อครบ 20-24 ชั่วโมงแล้ว ตรวจสอบผลพลิกดูหลังเพทล ถ้ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จะมีจุดสีปรากฏให้เห็น

 

ตรวจนับจุดสีแดง

 

วิธีการทำลาย “Compact Dry TC”

 • ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อราดให้ท่วมแล้วเก็บใส่ซองซิปทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที

การเก็บรักษา

 • ซองที่ยังไม่ได้เปิด : เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29-31C) ไม่ควรเก็บในตู้เย็น
 • ซองที่เปิดแล้ว : พับปากซองและปิดด้วยเทปกาว เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29-31C)ไม่ควรเก็บในตู้เย็นและใช้ภายใน30 วัน


อุปกรณ์ประกอบ
               

 1. Compact Dry  Tc  20  ชิ้น                   
 2. หลอดฉีดยา 1ซีซี   จำนวน 20 หลอด 
 3. น้ำยาทดสอบ TC  จุ 5mL   5 ขวด           
 4. ถุงซิบ  จำนวน  40  ใบ
 5.  สำลี 1 ถุง
 6. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1ขวด

    

Visitors: 213,173