เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิแบบมีสายโพรบ รุ่น EBI 20-TE

Temperature data logger with external probe
เครื่องวัดและบันทึกอุณภูมิแบบมีสานโพรบ

ยี่ห้อ : ebro
รุ่น : EBI 20-TE

รายละเอียด :
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง +60 องศาเซลเซียส / +0 ถึง +100 องศาเซลเซียส

  • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

  • หน้าจอแสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด

  • มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อค่าที่วัดได้อยู่นอกเกณฑ์ควบคุม

  • สามารถบันทึกได้ 40,000 ข้อมูล

  • สามารถตั้งช่วงการบันทึกได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

  • ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ Network

  • สามารถตั้งโปรแกรมและประเมินผลผ่าน PC ด้วยโปรแกรม WInlog.Basic ซึ่งมาพร้อมกับ Interface

  • มีเอกสารแสดงผลการสอบเทียบจากผู้ผลิต

 

Visitors: 233,973