เครื่องวัดความเค็มแบบส่อง Seawater (Salinity) Master-S28M

****ราคาพิเศษ 6,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และค่าจัดส่งแล้ว****

จำนวน 1 เครื่องเท่านั้น 

เครื่องวัดความเค็มแบบส่องของนำ้ทะเล นำ้กร่อย  Seawater (Salinity)

Master-S28M

ATAGO :Japan

 สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของเกลือและความถ่วงจำเพาะในน้ำทะเล บ่อกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา

 

คุณลักษณะ

เครื่องวัดความเค็ม (Sodium chloride)
ช่วงการวัด 0.0 to 28.0%
ใช้ตัวอย่างในการทดสอบเพียง 2-3 หยด
เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา มีความแข็งแรงทนทาน
ยี่ห้อ Atago, Japan

 

 

 

 

 

Visitors: 233,535