เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 2 in 1 รุ่น TFI 550

Infrared Thermometer
รุ่น TFI 550
ประเทศเยอรมัน
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -60°C ถึง +550°C
- อัตราการปล่อยแสง 30:1 
- ตัวชี้แบบเลเซอร์คู่
- ตัวบอกสถานะระดับแบ็ตเตอรี่

- เสียงแจ้งเตือนเมื่อเกินอัตราค่าสูงสุดและต่ำสุดTFI550 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สามารถวัดอุณหภูมิต่ำและสูงได้ -60 ถึง 550C ใช้งานกับ application หลากหลาย เช่น สินค้าในห้องทำความเย็น, ระบบควบคุมอุณหภูมิ, ห้องจัดเก็บสินค้า, ขั้นตอนการเฝ้าระวัง, อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ 

คุณลักษณะเด่น
- วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดไม่จำเป็นต้องสัมผัสพื้นผิววัตถุ
- ตัวชี้เลเซอร์คู่
- เสียงแจ้งเตือนเมื่อเกินอัตราค่าสูงสุดและต่ำสุด
- สามารถเชื่อมต่อโพรบ Type K ได้
- ค่า Optics D:S = 30:1
- ใบเซอร์รับรองการคาริเบรทจากโรงงาน

คุณลักษณะเฉพาะ 
ช่วงอุณหภูมิ -60C ถึง 550C
ค่าความละเอียด 0.1C ที่ -9.9C ถึง 199C
ระยะเวลาการแสดงผล 1 วินาที
อัตราการปล่อยแสง 30:1
โพรบ Type K  -64C ถึง 1400C
ค่าความแม่นยำ +-1
แบ็ตเตอรี่      180 ชั่วโมง
อุณหภูมิจัดเก็บ -20C ถึง 65C
ตัวเครื่อง  ABS
มาตรฐาน   IP20
น้ำหนักรวมแบ็ตเตอรี่ 180 กรัม

Visitors: 233,521