เครื่องวัดปริมาณโพลาร์ในน้ำมัน (Food Oil Monitor) รุ่น FOM 330

ชุดวัดสารประกอบโพลาร์ในน้ำมัน (Food Oil Monitor)

รุ่น FOM 330

 

รายละเอียดและคุณลักษณะ

 

 1. เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันที่ผ่านการทอด หรือ การใช้งาน สามารถวัดได้ในช่วงตั้งแต่ 0-40%ของสารโพลาร์คอมพาวด์ในน้ำมัน
 1. ใช้หลักการตรวจวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริคของน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะแปรผันโดยตรงกับคุณภาพของน้ำมัน
 2. หน้าจอแสดงผล 2 บรรทัดขนาดใหญ่ชัดเจน ประกอบด้วยค่าของอุณหภูมิ และเปอร์เซนต์โพลาร์คอมพาวด์ และมีสัญลักษณ์ตัวเครื่องบอก Step การทำงาน (immerse,stir,read)
 3. ขนาดของตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) เท่ากับ 54x314x22 มิลลิเมตร
 4. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50-200 องศาเซลเซียส
 5. มีไฟ Signal Lamp สีเขียว, เหลือง, และแดง ปรากฏขึ้น เมื่อเครื่องแสดงค่าโพลาร์คอมพาวด์โดยสามารถปรับตั้งตามค่าควบคุมได้
 6. ความถูกต้องในการวัดโพลาร์คอมพาวด์ของน้ำมันที่อ่านค่าได้อยู่ในช่วงไม่เกิน ±2 เปอร์เซนต์
 7. ความละเอียดที่ได้จากการวัดค่าโพลาร์คอมพาวด์ของน้ำมันประมาณ 0.5 เปอร์เซนต์
 8. ความถูกต้องในการวัดอุณหภูมิของน้ำมันไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส
 9. ความละเอียดของอุณหภูมิที่อ่านได้ประมาณ 0.1 องศาเซลเซียส
 10.  สามารถเลือกอ่านหน่วยของอุณหภูมิได้ทั้งหน่วยองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์
 11. แบตเตอรีลิเทียม 3 โวลต์ อายุการใช้งานประมาณ 3 ปี
 12.  ตัวเครื่องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67
 13.  มีฟังก์ชั่น Calibration สำหรับการคาลิเบรทน้ำมัน
 14. น้ำหนักเครื่องโดยรวม ประมาณ 200 กรัม
 15.  มีใบCalibration Certificate จากโรงงานผู้ผลิตมาพร้อมกับตัวเครื่อง
 16.  เป็นผลิตภัณฑ์ของ Ebro ประเทศเยอรมนี
 17.  มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย

 

Visitors: 233,967