เครื่องวัดความหวานแบบส่อง Masterseries

เครื่องวัดความหวาน รุ่น MASTER series ยี่ห้อ Atago แบบพกพา

เครื่องวัดความหวานแบบส่อง ใช้สำหรับวัดค่า %Brix ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีหลากหหลายรุ่นขึ้นอยู่กับค่าความหวานของอาหารและเครื่องดื่มและลุกษณะการใช้งาน

MASTER-ALPHA             Scale

 

 

MASTER M series

-ไม่มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ  และ ไม่สามารถกันน้ำได้

- MASTER-M   ช่วงการวัด 0-33 %  Brix. 

****ราคาพิเศษ 4,280 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และค่าจัดส่งแล้ว****

จำนวน 3 เครื่องเท่านั้น 

 

 


 • เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล digital refractometer PAL-1
  ****ราคาพิเศษ 11,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และค่าจัดส่งแล้ว**** จำนวน 1 เครื่องเท่านั้น เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลพกพาPocket refractometer PAL-1: Atago : Japan Brix:0.0 - 53...

 • เครื่องวัดความหวานแบบปากกา PEN-PRO Refractometer : Atago : Japan
  เครื่องวัดความหวานแบบปากกาPEN-PRORefractometer: Atago : Japan PEN-PRORefractometerเครื่องวัดความหวานแบบปากกา สำหรับวัดค่า %Brix ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่นน้ำผลไม้...

 • MASTER-S_MillM.gif
  ****ราคาพิเศษ 6,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และค่าจัดส่งแล้ว**** จำนวน 1 เครื่องเท่านั้น เครื่องวัดความเค็มแบบส่องของนำ้ทะเล นำ้กร่อยSeawater (Salinity) Master-S28M ATAGO :Japan สำ...

 • pal-alpha_9.jpg
  **ราคาพิเศษ 19,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และค่าจัดส่งแล้ว** จำนวน 1 เครื่องเท่านั้น Atago PAL-Alpha เครื่องวัดความหวาน - เครื่องวัดความหวาน- ช่วงการวัด 0.0 ถึง 85.0%- ใช้เวลาใ...
Visitors: 234,531