ชุดทดสอบ Steroid ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี หรือ เทคนิค IC)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหาเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโครมาโทกราฟี
2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป ในภาคสนามและประชาชนทั่วไป
3. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาที่ผสมสารสเตียรอยด์
4. ลดงานตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ

ความไวของชุดทดสอบ
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 1 และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัม สำหรับเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนตามลำดับ


  • ชุดทดสอบ Steroid ในยาแผนโบราณ (เทคนิค TLC)
    ประโยชน์ของชุดทดสอบ1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหาDexamethasone และPrednisoloneที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป แ...
Visitors: 222,987