ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า

ชุดทดสอบสารปรอท : สารปรอทและสารประกอบของปรอท  เป็น 
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2536)

ผลกระทบต่อสุขภาพ : สารปรอททำให้เกิดการแพ้   ผื่นแดง ผิวหน้าดำ       
ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดิน 
ปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ

ชนิดตัวอย่าง : เครื่องสำอางประเภท  ครีมและโลชั่น

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจะพบได้ใน

ครีมเบส เท่ากับ                    0.02  w/w
ครีมเบสเหนียวเท่ากับ        0.06  w/w

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ : 1 ชุด  ใช้ทดสอบได้ จำนวน 50 test

การเก็บรักษา 
ควรเก็บน้ำยาทดสอบไว้ในตู้เย็น และปิดฝา 
ให้สนิทเพื่อป้องกันการระเหย

ข้อควรระวัง
1. น้ำยาทดสอบเป็นสารเคมีที่ระเหยง่าย 
หากสูดดมเป็นเวลานาน อาจเกิดอันตราย 
ต่อร่างกายได้ 
2.  สวมถุงมือทุกครั้งในการทดสอบ
3.  อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก

 

 

Visitors: 184,535