ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

คู่มือชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (100 test)

        สําหรับทดสอบกรดแร่อิสระ เช่น กรดซัลฟิวริก โดยนํากรดซัลฟิวริกมาละลายน้ําให้เจือจางซึ่งจะมีรสเปรี้ยวเหมือนกับน้ําส้มสายชู จึงมักมีผู้ประกอบการบางรายนํามาใช้แทนน้ําส้มสายชู ซึ่งมีความเป็นกรดสูงสามารถทําลายระบบทางเดินอาหาร

 

อุปกรณ์

1. ถ้วยพลาสติกสําหรับทดสอบ 5 ใบ

2. น้ํายาทดสอบ 1 ขวด

3. Syringe 5 อัน

4. ถุงมือ 1 คู่

5. คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น

 

 

วิธีการทดสอบ

1. เติมตัวอย่างปริมาตร 5 ml ลงในถ้วยพลาสติก

2. เติมน้ํายาทดสอบ 1 หยด

3. เขย่าถ้วยเบาๆ แล้วอ่านผล

 

 

การแปลผลการทดสอบ

ถ้าสารละลายเป็น สีฟ้า หรือ สีเขียว ให้อ่านผลเป็นตรวจพบกรดแร่อิสระ

ถ้าสารละลายเป็น สีม่วง ให้อ่านผลเป็นตรวจไม่พบกรดแร่อิสระ

 

หมายเหตุ

- เก็บชุดทดสอบให้พ้นจากความร้อนและแสงแดด

- เก็บชุดทดสอบให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

- เมื่อน้ํายาทดสอบหกราดมือ ให้ฟอกสบู่ แล้วล้างให้สะอาด สีติดมือล้างไม่ออกไม่เป็นอันตรายสีจะจางหายเอง

 

Visitors: 214,802