หน้าแรก

บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด

           ศูนย์รวมชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ ดิน และเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย นำไปใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านวินิจฉัยโรค ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ให้ประชาชนได้ปริโภคอาหารที่ปลอดภัย และลดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน

 โทร  02-449-3941, 081-8440189 ,084-1643344

Visitors: 192,714