หน้าแรก

บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด

           ศูนย์รวมชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ ดิน และเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย นำไปใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านวินิจฉัยโรค ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ให้ประชาชนได้ปริโภคอาหารที่ปลอดภัย และลดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน

 โทร  02-449-3941, 081-8440189 ,084-1643344

เครื่องวัดอุณหภูมิ/เจลล้างมือ

 • ชุดทดสอบแอลกอฮอล์และเจล 20 การทดสอบ
  856.00 บาท
 • เจลล้างมือ แอนตี้แบคทีเรีย Teepol ขนาด 3500 ml
  1,070.00 บาท
 • เจลล้างมือ แอนตี้แบคทีเรีย Teepol ขนาด 450 ml
  214.00 บาท
 • เจลอนามัยทำความสะอาดมือ TMJ Provid Gel 110 ml.
  107.00 บาท

ชุดทดสอบอาหาร

 • น้ำยาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2)
  802.50 บาท
 • ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(SWAB TEST)กรมอนามัย
  695.50 บาท
 • ชุดทดสอบตรวจหาเชื้อ E.coli และ โคลิฟอร์ม ในภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (swab E.coil)
  1,070.00 บาท
 • ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว)ในอาหาร
  181.90 บาท

ชุดทดสอบน้ำ

 • ชุดทดสอบE.Coli and Coliform “ในน้ำและน้ำแข็ง 12 การทดสอบ
  963.00 บาท
 • โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ11 รีฟิว (น้ำแดง)
  1,284.00 บาท
 • ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ
  535.00 บาท
 • ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ.11 พร้อมอุปกรณ์
  802.50 บาท

ชุดทดสอบเครื่องสำอาง

 • ชุดทดสอบสารสเตรียรอยด์ในเครื่องสำอางค์
  695.50 บาท
 • ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอางค์
  481.50 บาท
 • ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอางค์ (กรดวิตามิน A)
  727.60 บาท
 • ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้า
  481.50 บาท

ชุดทดสอบยา

 • ชุดอุปกรณ์+กระดาษโคลีนเอสเตอเรส 100 การทดสอบ
  1,605.00 บาท
 • กระดาษโคลีนเอสเตอเรส 100 แผ่น/กล่อง
  642.00 บาท
 • ชุดทดสอบสเตรียรอยด์ในยาแผนโบราณ
  160.50 บาท

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง

 • อุปกรณ์ตรวจสอบยาฆ่าแมลง GT
  2,354.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 30 นาที 30 ตัวอย่าง
  1,070.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 30 นาที 10 ตัวอย่าง
  428.00 บาท
 • ชุดตรวจหายาฆ่าแมลง GT 8 นาที 10 ตัวอย่าง
  535.00 บาท

ชุดทดสอบสารเสพติด

 • ชุดตรวจสารเสพติด แบบการ์ด(หยด) "ชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์"
  1,605.00 บาท
 • ชุดทดสอบสารเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ แบบหยด
  1,070.00 บาท
 • ชุดทดสอบยาบ้า ยาไอซ์ แบบจุ่ม
  1,926.00 บาท

ชุดทดสอบน้ำ Johnson test paper

 • HARDNESS-500
  909.50 บาท
 • CHLORINE200 (5 M./ม้วน)
  535.00 บาท
 • NITRITE 0-500
  695.50 บาท
 • Nitrite 80
  1,284.00 บาท

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำค่าซีโอดี COD (Chemical Oxygen Demand)

 • COD Pack Test 0-250 mg/L (50Tests)
  2,675.00 บาท
 • COD Pack Test 0-100 mg/L (50Tests)
  2,675.00 บาท
 • COD Pack Test 0-8 mg/L (50Tests)
  2,675.00 บาท

ชุดทดสอบ NPK PH, กรด-ด่างในดิน

 • ชุดทดสอบ NPK PH, กรด-ด่างในดิน
  1,926.00 บาท
Visitors: 205,866