B SMART SCI

          ศูนย์รวมชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ ดิน และเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย นำไปใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านวินิจฉัยโรค ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) ให้ประชาชนได้ปริโภคอาหารที่ปลอดภัย และลดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน
 
สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
โทร : 084-164-3344, 081-8440189, 02-4493941 
Fax : 02-1170163
Visitors: 186,646